12 технологии ще променят живота и бизнеса

Съвкупният годишен икономически ефект от 12-те технологии се изчислява от McKinsey Global Institute на 14 до 33 трилиона долара

Съвкупният годишен икономически ефект от 12-те технологии се изчислява от McKinsey Global Institute на 14 до 33 трилиона долара

12 водещи технологии имат потенциал да променят живота на хората, бизнеса и икономиката в периода до 2025 година, прогнозира McKinsey Global Institute, изследователско подразделение на консултантската фирма McKinsey & Company.

В списъка попадат мобилният интернет, автоматизираната обработка на информация, интернет на нещата, облакът, роботехниката, автономните и полуавтономни автомобили, геномиката от ново поколение, съхранението на енергия, 3D печатът, материалите с подобрени свойства, новите методи за търсене и добиване на нефт и газ и възобновяемата енергия.

Съвкупният годишен икономически ефект от изброените технологии се изчислява на 14 до 33 трилиона долара. Всички те отговарят на четири условия – стремително развитие, широко разпространение, съществено влияние върху икономиката и влияние върху живота на хората и бизнеса.

Мобилният интернет илюстрира широкото разпространение с потребителската си база от 5 милиарда души в целия свят. Влиянието върху икономиката може да се оцени с роботехниката от ново поколение, която формира пазар на труда на стойност 6,3 трилиона долара. Добър пример за стремително развитие е iPhone 4 с цена 400 долара, чиято производителност е равна на тази на най-мощния суперкомпютър през 1975 г. с цена 5 млн. долара.

Освен 12-те технологии изследователите разглеждат множество други перспективни разработки, които по една или друга причина не попадат във финалния списък. Сред тях са ядреното делене от ново поколение, термоядрената енергия, изолирането на въглерода, новите методи за прочистване на водата и квантовите компютри.

Анализаторите посочват и няколко технологии, които не отговарят на важните условия, но същевременно са достатъчно интересни като перспектива за развитие. Тук попадат частните космически полети (нова сфера на туризма), светодиодното осветяване, безжичното зареждане, гъвкавите дисплеи и обемните дисплеи.

Подобни списъци с технологии изготвят и други изследователски екипи. По-рано Масачузетският технологичен институт посочи като най-перспективни технологиите за машинно обучение, ултраефективните слънчеви батерии, големите данни, достъпни от евтини телефони, имплантите памет и др.

Коментар