ИТ аутсорсингът отново набира скорост

ИТ аутсорсингът става предпочитан в условията на силна конкуренция и ограничени ИТ бюджети

ИТ аутсорсингът става предпочитан в условията на силна конкуренция и ограничени ИТ бюджети

Пазарът на ИТ аутсорсинг продължава да се развива, макар и при нови, по-трудни условия, сочат анализите.

Бизнесът е под въздействие на силна конкуренция и все по-често се отказва от самостоятелно изграждане и поддържане на ИТ инфраструктура, но и финансирането за аутсорсинг е ограничено.

По данни на анализаторската компания Gartner, през настоящата година за ИТ аутсорсингът ще бъдат похарчени 288 млрд. долара в световен мащаб, което е с 2,8% повече спрямо миналата. Ръстът в постоянна валута ще възлезе на 5,1%.

Експертите от Forrester Research оценяват обема на този пазар на 385 млрд. долара за 2012 г. Компанията очаква през 2013-а приходите от ИТ аутсорсингът да нараснат с около 6%.

Според изследване на Ovum, глобалният пазар на ИТ аутсорсинг през 2012 г. е достигнал минимума си за последните 10 години. Причините са в политическата и икономическата нестабилност, неразвития модел за услуги в областта на ИТ аутсорсинга, финансовите проблеми на клиентите и ограничените ИТ бюджети, коментира анализаторската компания.

Наблюдава се тенденция компаниите да подхождат все по-предпазливо големите проекти. Същевременно, намалява и активността на правителствения сектор, който изпитва проблеми с финансирането.

Коментари по темата: „ИТ аутсорсингът отново набира скорост”

добавете коментар...

  1. IT

    Аутсорсинга е грешка. Всички които ползват услуги на такива фирми страдат от мудна работа.

Коментар