Интернет потребителите в Китай достигат 600 млн.

С около 5% е нараснал броят на интернет потребителите в Китай през първото полугодие на 2013

С около 5% е нараснал броят на интернет потребителите в Китай през първото полугодие на 2013

Към края на юни потребителите на интернет в Китай, вкл. мобилни и стационарни, възлиза на над 590 милиона, по данни на CNNIC (China Internet Network Information Center).

Наблюдава се ръст от 4,71%, в сравнение с показателите отпреди половин година, като в момента достъп до интернет имат 44,1% от жителите на най-многолюдната страна в света.

Повечето потребители в Китай – 463,76 млн. души или 78,53% – ползват мобилни устройства за достъп до глобалната мрежа. През първата половина на 2013 г. средното време за използване на интернет от един човек е било 21,1 часа.

Общата пропускателна способност на Китай възлиза на 2098,150 гигабита в секунда за международни връзки. Най-големият доставчик е China Telecom с пропускателна способност 1118,249 Gbps, следван от China United Network Communications (677,205 Gbps), China Mobile (244,594 Gbps), CERNET (35,500 Gbps) и CSTNet (22,600 Gbps).

Коментар