EnterpriseOne с нов модул „Ценообразуване”

Разработчикът на софтуер ERP.BG въведе нов модул „Ценообразуване” в своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne. Инструментът e част от подсистемaта „Продажби” и е подходящ за търговски фирми от всякакъв тип.

Софтуерното решение може да се използва за гъвкаво създаване и обработка на цени в търговски и производствени компании. Модулът позволява едновременна обработка на няколко ценови листи, масово за много продукти, предварително залагане на покупната ценова листа и разходите за придобиването на продукта, както и на желаните печалби. Предвидена е също възможност за задаване на видове разходи за придобиване и маржове.

Модулът поддържа процентно формиране на нови ценови листи на база стандартна себестойност на продукта плюс процента на желания марж. Благодарение на него, EnterpriseOne може автоматично да изчислява цени на продукти, по предварително зададена формула.

ERP системата EnetrpriseOne бе допълнена с нов модул "Ценообразуване" за улеснение на търговските фирми

ERP системата EnetrpriseOne бе допълнена с нов модул “Ценообразуване” за улеснение на търговските фирми

Потребителят може да заложи индивидуален „Метод на ценообразуване” за всяка продуктова група поотделно. Процесът по определяне на цени е гъвкав и дава свобода за множество настройки. Така например, може да бъде настроен начинът на формиране на продажната цена, в зависимост от политиката на фирмата.

Освен това всяка ценова листа в компанията може да се управлява индивидуално, а мениджърите непосредствено да сравняват текущо действащата цена с новата цена, получена от ценообразуването.

Новите възможности на модула „Ценообразуване” в ERP системата ЕnterpriseOne увеличават значително гъвкавостта на търговските и производствените фирми, като им позволява да отговарят много по-бързо на промените на пазара, коментира Иван Аржентински, управител на ERP.BG.

„Досегашният ни опит от проекти в сегмента на търговията показва, че фирмите имат нужда от такива функционалности и затова ги включихме в развиваната от нас система за управление на бизнеса”, допълни той.

Коментар