Миниатюрни изкуствени очи предотвратяват злополуки

Учените изследвали по какъв начин работят очите на насекомите и създали миниатюрни изкуствени очи

Учените изследвали по какъв начин работят очите на насекомите и създали миниатюрни изкуствени очи (снимка: curvace.org)

Швейцарски, френски и германски учени разработват миниатюрни изкуствени инсектоидни очи, които биха могли да помогнат за предотвратяване на злополуки, съобщи Европейската комисия. Учените изследвали по какъв начин работят очите на насекомите и след това проектирали и създали първите напълно оперативни миниатюрни полусферични изкуствени съставни очи.

Проектът Curvace получи финансиране от ЕС в размер на 2 милиона евро за разработване на миниатюрни инсектоидни очи, които разполагат с висок промишлен потенциал в областта на мобилната роботика, интелигентните облекла и медицинските приложения. В бъдеще изкуственото съставно око би могло да се използва в области, в които панорамното засичане на движение е от първостепенно значение.

Възможно е например прикрепянето на гъвкаво изкуствено съставно око към автомобилите за ефективно откриване на препятствия – напр. при маневри за паркиране, за автоматизирано управление на МПС или за засичане на превозни средства или пешеходци, които се приближават прекалено.

Изкуственото око може да се внедри в микро-въздухоплавателни превозни средства за предотвратяваща сблъсъците навигация, основана на зрителни датчици – напр. при приземяване или за избягване на препятствие при спасителни операции.

Поради присъщите им гъвкавост и изключително тънък профил, изкуствените очи биха могли също да бъдат интегрирани в тъканите на интелигентни облекла, като например интелигентни шапки за лица с увредено зрение, снабдени със системи за предупреждение при опасност от сблъсък.

Нещо повече, гъвкавите изкуствени съставни очи могат да бъдат прикрепяни към стените и обзавеждането на интелигентните домове с цел засичане на движение – например за хора в напреднала възраст, настанени в интелигентна заобикаляща среда, или за деца, с цел предотвратяване на злополуки.

По своите характеристики и функции съставното око е сходно с очите на плодовата муха Drosophila и други членестоноги. Окото, малък цилиндричен обект с диаметър 12,8 мм и тегло 1,75 грама, е съставено от 630 „основни очи”, наречени оматиди, подредени в 42 колони, всяка от които включва по 15 сензорa. Всеки оматид се състои от леща (172 микрона), съчетана с електронен пиксел (30 микрона).

Тези сензори се отличават с високоусъвършенствани оптични свойства, като например недеформирано панорамно зрително поле от 180°x60°, голяма дълбочина на полето и способност да се адаптират към широка гама от условия на осветеност.

Коментар