Софика Груп обяви 40% ръст на приходите

България има потенциал като аутсорсинг дестинация, заяви Стефан Бумов, управител на Софика Груп

България има потенциал като предпочитана аутсорсинг дестинация, заяви Стефан Бумов, управител на Софика Груп

С 40% са нараснали приходите на компанията за аутсорсинг на бизнес процеси Софика Груп през първото шестмесечие на 2013 г., в сравнение със същия период на миналата година.

Увеличението на приходите в сравнение с предишното полугодие е 15%Оперативната печалба на компанията за периода януари-юни 2013 г. нараства с 10% в сравнение със същия период на миналата година.

Постигнатият растеж е резултат от оптимизация, планиране на ресурсите, привличане на нови клиенти от Великобритания и Германия и разширяване на бизнеса на компанията в България чрез откриване на втори офис в страната – в Пловдив преди половин година.

В разглеждания период се наблюдава и увеличаване на проектите с клиенти от индустриите здравеопазване, телекомуникации и застраховане, гласи финансовият отчет на Софика Груп за първото полугодие.

Персоналът на Софика Груп е нараснал с 15% през първите шест месеца на 2013 г., в в сравнение със същия период на миналата година. Към момента в компанията работят над 700 души, като средната възраст е 27 години.

България има потенциал да бъде предпочитана дестинация за инвестиции в аутсорсинга на бизнес процеси, заяви Стефан Бумов, изпълнителен директор на Софика Груп, коментирайки стабилния ръст на управляваната от него компания.

Коментар