ИТ индустрията поглъща 10% от световната електроенергия

По-голяма част от себестойността на цифровата вселена остава скрита, заради разпределения характер на информационните услуги и липсата на данни за консумираната електроенергия от цялото ИТ оборудване, според анализаторската компания Digital Power Group.

С други думи, макар Google да твърди, че стойността на търсенето в нейната система възлиза на 0,0003 кВт/ч енергия, то цената винаги е по-висока за сметка на енергията, която консумират не-гугълските системи, участващи в изпълнението на търсенето и доставката на данните.

Според доклада на Digital Power Group, през 2007 г. центровете за данни са консумирали 1,5% от произведената електроенергия в САЩ, а през 2011 г. този показател е нараснал до 3%. Общият обем консумирана енергия от ИТ сектора се оценява на 10% от цялото енергопотребление, като този процент ще расте.

Проучването заключава, че докато не получим истински данни за енергийната консумация на цялото ИТ оборудване, което участва в информационните процеси, ще имаме твърде слаба представа за енергийната ефективност на ИТ инфраструктурите и тенденциите в промяната й.

Коментар