БАН отвори регионален център в Монтана

В академичните центрове на БАН в страната ще има дискусия за определяне на националните цели и приоритети за следващите 20-30 години, посочи акад. Воденичаров, заяви акад. Стефан Воденичаров

В академичните центрове на БАН в страната ще има дискусия за определяне на националните цели и приоритети за следващите 20-30 години, посочи акад. Стефан Воденичаров

В областния град Монтана беше открит 12-ят регионален център към създадената от БАН Национална академична мрежа.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и кметът на Община Монтана Златко Живков подписаха меморандум за сътрудничество, съгласно който Българската академия на науките ще информира общината за научни достижения, изследвания и резултати, имащи отношение към развитието на северозападния район.

Академичният център ще бъде място за срещи на учени и местната власт, местния бизнес и работещите в образованието, съобщи БАН. В него ще се дискутират национални и регионални проблеми. Община Монтана и БАН ще си сътрудничат и в разработването на съвместни проекти за кандидатстване пред фондовете на ЕС и българското правителство.

В академичните центрове на БАН в страната ще има дискусия за определяне на националните цели и приоритети за следващите 20-30 години, посочи акад. Воденичаров. След приключването й, обобщенията ще бъдат представени пред управляващите и ще се искат промени в законодателството.

Кметът Златко Живков обяви, че общината ще подкрепя новия академичен център. Монтана е първият град без университет, в който БАН открива свое представителство. Това става по предложение на члена на Съвета на настоятелите на БАН доц. Борислав Великов.

Коментари по темата: „БАН отвори регионален център в Монтана”

добавете коментар...

  1. Az

    БАН и наука. … Абсолютен смях.

Коментар