Таблетите ще превземат 75% от мобилните компютри

Делът на таблетите ще нарасне от 65% до 75% в периода 2014-2017 г. (източник: NPD DisplaySearch)

Делът на таблетите ще нарасне от 65% до 75% в периода 2014-2017 г. (източник: NPD DisplaySearch)

Таблетите ще продължат да поевтиняват в следващите години и да изместват лаптопите, прогнозира анализаторската компания NPD DisplaySearch. В резултат на това делът им ще достигне 75% от всички мобилни компютри към 2017 г.

Данните сочат, че през настоящата година в света ще бъдат продадени 315 млн. броя таблети, а през 2017 г. доставките ще достигнат 455 млн. броя. Делът на таблетите за разглеждания период ще нарасне от 65% до 75%, а средната им цена ще намалее от 311 до 296 долара, прогнозира NPD.

Именно ниската цена е един от ключовите фактори за ръста в сегмента на таблетите, смята Ричард Шим, старши анализатор от NPD DisplaySearch. Освен това повишеното търсене способства за развитие на технологиите за таблети, вкл. екраните, и засилва конкуренцията.

Таблети в момента предлагат всички водещи производители на компютри, вкл. Lenovo, HP и Dell. Втората половина на 2013 г. се оказа неочаквано слаба за РС пазара и много от доставчиците понижиха прогнозите си за продажби през настоящата година, очаквайки 7-процентен спад.

През 2013 г. са продадени 155 млн. ноутбука и 26 млн. ултрабука, по данни на NPD. След три години се очаква продажбите да паднат съответно до 105 и 57 милиона.

Средната цена на мобилен компютър обаче ще нараства – от 667 долара през 2013 г. до 693 долара през настоящата година. Ултрабуците също ще поскъпнат – от $885 до $936 за една година, прогнозира NPD.

Коментар