Гаранционна схема споделя риска по кредити за бизнеса

Новата гаранционна програма ще сподели риска на банките при отпускането на кредити за повече от 360 милиона лева, заяви Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР

Новата гаранционна програма ще сподели риска на банките при отпускане на кредити за повече от 360 млн. лв., заяви Димо Спасов

Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българска банка за развитие, ще гарантира отпускането на кредити в размер над 360 млн. лeвa. НГФ подписа споразумение с 10 търговски банки, които ще отпускат бизнес кредити, обезпечени с гаранции от фонда.

Издаваната от НГФ гаранция е безплатна за предприятията и им помага да постигнат по-изгодни условия при кандидатстване за бизнес кредитиране, стана ясно на пресконференция днес. Гаранцията на фонда може да намали нужните движими и недвижими дълготрайни материални активи, които кредитоискателят трябва да заложи като обезпечение пред търговските банки.

Заради понижаването на риска, който банките кредитори поемат, отпускайки заеми с гаранция от НГФ, се очаква и лихвите по кредитите да намалеят.

„Гаранционната програма е самостоятелен продукт на НГФ и той сам ще поеме риска по гаранциите, които издава. В същото време на търговските банки не са поставяни изисквания и условия да променят политиките си по оценка на проектите, които ще получат кредитиране. Фондът ще приеме като обезпечение всеки актив, който търговските банки партньори приемат в кредитната си дейност”, обясни Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ.

Тази гаранционна програма ще сподели риска на банките при отпускането на кредити за повече от 360 милиона лева, а полезността за бизнеса ще се изрази в по-ниски лихени равнища по кредитите, които получават от банковия сектор, заяви Главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) – Димо Спасов.

Фондът ще издаде гаранции на обща стойност до 180 млн. лв., като ще гарантира не повече от 50% от всеки отпуснат от банките заем. Така общата сума на заемите, които може да се отпуснат с гаранция на НГФ, ще е най-малко 360 млн. лева. В случай, че по отделни заеми фондът покрива задължения в по-малък размер, а също и поради бързото изплащане на отделни заеми, общата сума на кредитите отпуснати с гаранции по програмата ще се увеличи.

Заемите, по които НГФ ще издава гаранции, могат да са както с инвестиционна цел, така и да служат за оборотни нужди на фирмите. По новата схема ще се гарантират и бизнес кредити за финансиране на проекти по всички оперативни програми на ЕС.

Банките-партньори на НГФ са: Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Пиреос Банк, СИБанк, Ти Би Ай Банк, Токудабанк, УниКредит Булбанк и Юробанк.

Коментар