20% от европейците никога не са ползвали интернет

„Рискуваме в Европа да се зароди класа от цифрово неграмотни лица”, заяви Нели Крус по повод разликата в цифровите умения

„Рискуваме в Европа да се зароди класа от цифрово неграмотни лица”, заяви Нели Крус по повод разликата в цифровите умения

Броят на хората, които използват интернет поне веднъж седмично, се е покачил от 60% на 72% от 2010 г. насам. Най-голям напредък по този показател в ЕС бележат Гърция, Румъния, Ирландия, Чешката република и Хърватия, сочи нов доклад на Европейската комисия.

Над 90% от хората в Дания, Швеция, Нидерландия и Люксембург имат интернет. Наблюдава се също голям напредък сред групите в неравностойно положение: употребата на интернет от безработни, нискообразовани хора и по-възрастни граждани се е покачила на 57% от 41% преди четири години. С настоящия темп целта от 60% ще бъде постигната преди 2015 г.

Броят на хората, които не използват интернет, е намалял с една трета: 20% от хората в ЕС никога не са използвали интернет. Това е с една трета по-малко, в сравнение с резултатите от преди 4 години, показват резултатите от проучването (подробни данни за България).

Много повече хора (47%)вече пазаруват онлайн, като ръстът по този показател 10% спрямо 2009 г. Осве това всички европейци вече имат възможност за достъп до широколентов интернет. Обикновено това включва няколко варианта – оптичен кабел, кабелен интернет, ADSL или 3G/4G мобилен интернет или поне евтин достъп до сателитен широколентов интернет.

Достъпът до мобилни широколентови 4G мрежи се е покачил рязко на 59% в сравнение с 26% преди една година. Достъп до фиксиран интернет със скорост поне 30Mbps имат 62% от гражданите на ЕС, в сравнение с 54% преди една година и 29% през 2010 г. 90% от домакинствата в Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство вече имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Малките предприятия обаче пропускат възможности. Само 14% от предприятията с по-малко от 250 служители продават своите стоки или услуги онлайн. В целия ЕС нито една страна не се доближава до средната цел на ЕС от 33% до 2015 г.

Не е добро положението и в селските райони. Само 18% от домакинствата в селските райони имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Електронните административни услуги са в застой през 2013 г. Те са били използвани от едва 42% от гражданите на ЕС. Ако тази тенденция се запази, държавите членки няма да могат да постигнат целта от 50% за 2015 г., заключава Комисията.

Притеснителна е също разликата в цифровите умения. „Ако всички ние не направим повече, рискуваме в Европа да се зароди класа от цифрово неграмотни лица”, коментира резултатите от доклада заместник-председателят на Комисията – Нели Крус.

Коментар