Съдът на ЕС не пожали Intel за глоба от 1 млрд. евро

Общият съд на ЕС потвърди глоба от 1,06 млрд. евро, наложена на Intel от Европейската комисия

Общият съд на ЕС потвърди глоба от 1,06 млрд. евро, наложена на Intel от Европейската комисия

Общият съд на Европейския съюз потвърди глобата от 1,06 милиарда евро, наложена на Intel за злоупотреба с господстващо положение на пазара за процесори x86 в периода от 2002 до 2007 г. Жалбата на американският ИТ гигант срещу решението на Комисията се отхвърля изцяло.

На 13 май 2009 г. Комисията наложи на Intel глоба от 1,06 милиарда евро за нарушение на правилата на конкуренцията на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Освен това Комисията нареди на Intel да прекрати незабавно нарушението.

Според експертите, Intel е приложила стратегия, която цели да отстрани от пазара единствения сериозен конкурент на компанията – AMD. Комисията приема, че Intel заема господстващо положение, тъй като разполага с дял от поне 70% и за конкурентите е изключително трудно да навлязат и да се развиват на пазара, поради невъзвращаемост на сумите, инвестирани в R&D, интелектуална собственост и производствени съоръжения.

Поради заеманото силно господстващо положение, Intel е бил доставчик на процесори x86, който не може да бъде избегнат, при което клиентите не са имали друг избор освен да се снабдяват от него, за да покриват част от своите нужди. Според Комисията, злоупотребата се е характеризирала с приети от Intel редица мерки спрямо собствените му клиенти (производители на компютри) и европейския разпространител на микроелектронни устройства Media-Saturn-Holding.

Intel е дала отстъпки на четири основни производители на компютри (Dell, Lenovo, HP и NEC), при условие те да закупуват от него всички или почти всички свои процесори x86. Също така Intel е плащал на Media-Saturn, за да продава изключително компютри с процесори x86 на Intel.

Според Комисията, тези отстъпки и плащания са осигурили лоялността на посочените четири производителя и на Media-Saturn, с което чувствително е била намалена способността на други компании да конкурират Intel въз основа на качествата на своите процесори x86. По този начин антиконкурентното поведение на Intel е допринесло за намаляване на избора на потребителите, както и на стимулите за иновационна дейност, заключава Европейската комисия.

Освен това Intel е предложил плащания на трима производители на компютри (HP, Acer и Lenovo) при условие, че те отложат или забавят пускането на пазара на изделия, снабдени с процесори на AMD, и/или да наложат ограничения за разпространението им.

Въз основа на Насоките от 2006 г. Комисията наложи на Intel глоба в размер на 1,06 милиарда евро. Това е най-голямата глоба, налагана изобщо от Комисията, само на една компания за нарушение на правилата на конкуренцията.

Intel обжалва решението на Комисията пред Общия съд, като поиска неговата отмяна или поне съществено намаляване на глобата. С решение от тази седмица обаче Общият съд отхвърля жалбата и потвърди глобата, наложена от Комисията.

По-специално, Общият съд установява, че предоставените отстъпки на Dell, HP, NEC и Lenovo са изключителни отстъпки. Подобни отстъпки, когато се прилагат от предприятие с господстващо положение, са несъвместими с целта за установяване на лоялна конкуренция на общия пазар, поясняват от съда.

Коментари по темата: „Съдът на ЕС не пожали Intel за глоба от 1 млрд. евро”

добавете коментар...

  1. Потребител

    Смятам едно такова решение за оправдано. Когато някой стане монополист, всички знаем какъв е резултата. Прави ми впечатление, че на големите американски монополисти не им дават съвсем да си разиграват коня из Европа – евала на ЕС за което…

Коментар