Ай Би Ес България ще предлага решения за печат на Toshiba

Toshiba ще реализира стратегията си „e-Concept” в България в партньорство с Ай Би Ес

Toshiba ще реализира стратегията си „e-Concept” у нас в партньорство с Ай Би Ес

Ай Би Ес България сключи търговско споразумение с Toshiba TEC в областта на решенията за управление на печат (Managed Document Services). Новото сътрудничество допълва портфолиото на компанията с мултифункционални печатащи устройства и иновативни софтуерни решения.

Toshiba TEC се стреми да разшири търговските и консултантски дейности в България, а партньорството с Ай Би Ес ще й помогне да внедри стратегията „e-Concept” на пазара у нас.

„С добавяне на мултифункционалните устройства на Toshiba в нашето портфолио и възможностите за централизирано управление на печата и интеграция с най-разнообразни приложения, ние имаме шанс да предложим цялостни решения и услуги в управлението на документооборота на всяка една организация”, коментира Горан Ангелов, управител на Ай Би Ес България.

„Съчетавайки наши софтуерни продукти в областта на деловодството и съхранението на данни с иновативните продукти на Toshiba, обхващаме целия цикъл на живот на един документ, независимо от неговата форма, вид или ниво на конфиденциалност, с което определено сме по-добри от всяко алтернативно предложение на пазара в момента”, допълни Ангелов.

Коментар