Fujitsu ще инвестира $2 млрд. в иновации и развитие

В дългосрочния план Fujitsu ще се стреми да постигне „облачни” продажби в размер на 3,5 милиарда долара годишно

В дългосрочeн план Fujitsu ще се стреми да постигне „облачни” продажби в размер на 3,5 милиарда долара годишно

200 милиарда йени или около 2 милиарда долара ще инвестира Fujitsu в развитие и засилване на пазарните си позиции. Инвестициите ще са насочени към бизнес иновации, социални иновации и засилване на глобалните възможности за предоставяне на системи и решения.

Дългосрочна цел на Fujitsu е постигането на „облачни” продажби в размер на 3,5 милиарда долара годишно, стана ясно на медиа-брифинг в Лондон. Според анализаторската компания Frost&Sullivan, глобалният пазар на облачни решения ще достигне обем от 86 милиарда долара до 2016 година, на фона на 36 милиарда през 2013 г. Това представлява среден годишен растеж от 34,4%.

Докато PaaS (платформа като услуга) предложенията продължават да растат, а SaaS (софтуер като услуга) остава най-популярният вид облачна услуга сред потребителите, IaaS (инфраструктура като услуга) се очаква да расте със среден годишен темп от 40% за периода до 2016 г.

Fujitsu си поставя за цел да разшири облачното си портфолио така, че да направи по-лесно въвеждането на клауд системи наред с традиционните, не-облачни ИТ решения. Амбицията на компанията включва и развитие на услугите по управление на облачни и не-облачни ИТ системи като част от една хибридна ИТ среда.

На три стълба ще почива стратегията на Fujitsu за засилване на пазарните позиции в ЕМЕАI (Европа, Близък изток, Африка и Индия), разкри Дънкан Таит, мениджър за региона. Това са: технологични продажби (хардуер); услуги (включително частен облак, изнесен ИТ мениджмънт и др); решения (софтуер, вкл. облачни системи). Трите направления отразяват амбициите на компанията да се развива като доставчик на облачни решения, да ги интегрира с корпоративните не-облачни системи и да управлява тази хибридна среда.

Наред с тези основни направления Fujitsu има готовност да разгърне и водещи разработки в определени секторни ниши. Подобна е системата „Акисай” (Akisai) – облачно решение за сферата на земеделието. Тя се базира на сензори за мониторинг на метеорологичните условия, почвените условия и други текущи данни за земята. На база тези данни системата предлага план за действие на земеделеца: кога да напоява, наторява или бере реколтата.

Разработена първоначално за японския пазар, системата се оказва много сполучлива и може да донесе ползи и за потребителите в останалите региони по света. „Със сигурност не се стремим да станем доставчик на вертикално специализирани секторни ИТ системи, но когато имаме успешна разработка като тази, можем да си позволим да я разгърнем и развием”, поясни Таит.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар