Fujitsu въвежда готови за употреба ИТ системи

Интегрираните системи на Fujitsu включват сървъри Primergy и Primequest, системи за съхранение Eternus и NetApp FAS и технологии на външни доставчици

Интегрираните системи на Fujitsu включват сървъри Primergy и Primequest, системи за съхранение Eternus и NetApp FAS и технологии на външни доставчици

Интегрирани ИТ системи позволяват на компаниите да се съсредоточат върху основната си дейност, като по този начин центърът за данни се превръща в решение с бизнес-фокус. Серия подобни решения обяви японският ИТ гигант Fujitsu на медиа-брифинг в Лондон.

Портфолиото се състои от няколко референтни ИТ архитектури, предварително интегрирани и готови за светкавично въвеждане в употреба. Подобни решения гарантират съвместимост на компонентите и наличие на всичко необходимо за функциониране на цялостната ИТ среда – сървъри, системи за съхранение, виртуализационни механизми, операционни системи, приложения.

Изграждането на ИТ инфраструктура винаги представлява сложна задача. ИТ отделите прекарват много време и влагат много усилия да сглобят „пъзела“: кои сървъри за какво служат, какви натоварвания поемат, какви сертификати им трябват и т.н. Мисли се за хардуерни компоненти, съвместимост, въвеждане и внедряване, тестване за грешки. Всичко това е времеемко, скъпо и изисква много умения от ИТ екипите, обясни Айман Абуизеф, вицепрезидент продуктов маркетинг във Fujitsu.

„Понякога човек се загубва във всичко това. Но няма нужда да преоткриваме колелото!“, посочи Абиузеф. „Има ли смисъл да сглобяваш компютър сам, когато големите производители го правят по-добре, по-евтино, по-надеждно? Същото е и при сървърите, същото е и при корпоративните инфраструктури“.

Внедряването на интегрирана система от доставчик като Fujitsu спестява време и потенциални грешки – целият процес се случва отведнъж, подчертаха от компанията. Предварително интегрираните ИТ системи включват всичко необходимо за работата на която и да е ИТ среда: сървъри и ОС, модули за съхранение на данни, свързаност и управление. Потребителите имат опцията да включат системи за виртуализация, автоматизация и оркестрация, бази данни, приложения.

„Предимствата са няколко. Системата се проектира веднъж и след това се използва продължително време. И тъй като ние проектираме системите с внимание върху всяка отделна организация, то натрупваме много ноу-хау, което е от полза за всеки следващ клиент“, добави Абуизеф.

Разбира се, има и известни неудобства в този подход. На първо място потребителят е ограничен до размера на системата, която е поръчал. Разрастването в случай на значително увеличение на потребностите, например двукратно увеличение на натоварването, не може да се случи в рамките на съществуващата предварително интегрирана система, уточниха от Fujitsu. Освен това потребителят остава обвързан с доставчика, тъй като именно той сертифицира системата и гарантира нейното функциониране.

Предварително интегрираните системи са подходящи в много бизнес-сценарии, където ИТ инфраструктурата има поддържаща, а не централна роля. Един пример за това е швейцарската фирма Internezzo – доставчик на хостинг услуги, която поддържа хиляди уебсайтове на различни фирми от цял свят. Компанията разполага с много ИТ системи и голям брой ИТ специалисти, но мениджмънтът е решил фирмата да се съсредоточи върху уебсайтовете на клиентите, а не върху конфигуриране не сървъри и сторидж системи. Използването на интегрирани системи позволява Internezzo да се фокусира върху основния си бизнес.

Друг пример за приложение на интегрираните системи е сферата на образованието. Едно училище или университет нямат интерес да поддържат големи ИТ екипи, но се нуждаят от ИТ системи, за да могат учащите да използват модерни образователни технологии – ноутбуци, таблети, смартфони. Това означава, че е нужна ИТ среда с относително постоянен капацитет, бази данни, система за виртуализация, мобилни приложения и др. Ако училището иска да се фокусира върху обучението и да не инвестира големи ресурси в „странични“ неща, то може да използват интегрирана система.

Интегрираните системи, проектирани от Fujitsu, включват сървъри Primergy и Primequest, системи за съхранение на данни Eternus и NetApp FAS и технологии на външни доставчици като например виртуализационни модули от VMware или Microsoft. Веднъж внедрени, интегрираните платформи обещават бързо възвръщане на инвестициите, тъй като са проектирани да използват оптимизирано наличните ресурси.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар