Fujitsu свежда корпоративната йерархия до три нива

„Сега, когато една организация е ценна за нас в Европа, тя ще е също толкова важна и навсякъде другаде” - така Дънкан Таит формулира целта на новата йерархична структура на Fujitsu

„Сега, когато една организация е ценна за нас в Европа, тя ще е също толкова важна и навсякъде другаде” – така Дънкан Таит формулира целта на новата йерархична структура на Fujitsu

Fujitsu редуцира корпоративните йерархични нива в глобалната си структура с цел постигане на повече ефективност и по-добро обслужване на клиентите, стана ясно по време на медиа-брифинг в Лондон, Великобритания.

Новата структура на японския ИТ гигант включва само три нива. Топ-ръководството, пет големи регионални мениджърски звена и местните поделения на компанията – това ще са всички „стъпала” в йерархичната структура на Fujitsu.

Петте големи региона в „картата” на корпорацията са Япония, Азия, Америките, ЕМЕАI и Океания. Досега структурата на Fujitsu имаше повече йерархични нива, тъй като всеки от тези пет региона се разглеждаше като набор от множество под-региони. Така например зоната, в която попада България – ЕМЕАI (Европа, Близък Изток, Африка и Индия) – се разглеждаше като четири различни под-региона. Всеки от тях имаше самостоятелно управление. Сега четирите под-региона са обединени.

Дънкан Таит е регионалният мениджър, който отговаря за ЕМЕАI зоната. Той е пряко подчинен на главния изпълнителен директор на Fujitsu, а националните офиси са директно подчинени на него.

Подобна нова структура ще позволи на компанията да реагира по-адекватно на нуждите на своите клиенти, особено такива, които имат присъствие в повече от една страна или даже в повече от един континент, поясниха мениджърите на Fujitsu.

„Досега структурата беше такава, че повечето клиенти се обслужваха локално и клиент, който е важен в Европа, може да не получава съответното внимание в Америка; но ето, че сега той става важен глобално. Сега, когато една организация е ценна за нас в Европа, тя ще е също толкова важна и навсякъде другаде” – така Дънкан Таит формулира целта на новата йерархична структура.

По неговите думи, новата структура ще позволи по-директно и по-навременно вземане на решения. Така компанията се надява да обслужва по-добре и да печели по-ефективно доверието на големите корпоративни организации – такива от „Топ-100” в глобалния бизнес.

Новата структура на Fujitsu няма да се отрази по никакъв начин на партньорската екосистема на компанията в страните, в които действа. Не се предвижда намаляване на броя на дистрибуторите, редуциране на местните партньори или каквато и да е друга промяна по „канала”, увери Дънкан Таит.

Около 200 милиарда йени или 2 милиарда долара ще инвестира Fujitsu през финансовите 2014-2016 г. за развитие на новата си бизнес-стратегия и засилване на позициите в корпоративния сектор, стана ясно още на срещата с журналисти в Лондон.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар