Безжични технологии за по-сигурни фериботи

Благодарение на новите проектантски решения, вероятността корабите да не потънат след засядане или сблъсък, се повишава с 20%

Благодарение на новите проектантски решения, вероятността корабите да не потънат след засядане или сблъсък, се повишава с 20%

Финансирани от ЕС научни изследвания ще позволят по-лесна и по-безопасна евакуация при злополуки с големи пътнически кораби. Подпомогнатите научноизследователски дейности допринасят и за проектирането на по-стабилни туристически кораби и фериботи, съобщи Европейската комисия.

Проект Linceus, например, демонстрира как с помощта на безжични технологии с ниска мощност може да се установи и следи местоположението на хора на борда на кораба, като се подава важна информация в случай на евакуация, както и по-успешно да се търсят и спасяват пътници или членове на екипажа, попаднали във водата. Проектът, който се изпълнява за срок от три години и ще приключи в началото на 2015 г., има за цел коренно да промени сегашната практика за справяне с извънредни ситуации и за евакуация на кораба.

„Разработихме новаторски безжични електронни етикети, които могат да се поставят в спасителните жилетки, за да може лесно да се установи местоположението на хора във вътрешността на кораба”, казва д-р Анастасис Кунудес, технически ръководител и главен изпълнителен директор на SignalGeneriX, един от партньорите в проекта. Така в случай на евакуация отговорниците по безопасността ще знаят точно къде се намира всеки пътник и член на екипажа.

Технологията може да се използва също за наблюдаване на здравословното състояние на пътници с помощта на специални гривни и за да знаят родителите къде са децата им на големите туристически лайнери, с които понякога пътуват хиляди пътници, екипаж и персонал. Изследователите в проекта са разработили и радарно устройство, което открива точното местоположение на пътници, попаднали във водата.

През 2012 г. приключи проект Goalds, по който бяха създадени нови разработки, за да се повиши безопасността на големите туристически лайнери при сблъсък или засядане. Благодарение на новите проектантски решения, вероятността корабите да не потънат след засядане или сблъсък, се повишава с 20%.

Резултатите вече са предоставени на Международната морска организация, за да се усъвършенстват нормите за безопасност и изчисленията за туристическите лайнери. Проект Goalds е част от пакет научни изследвания за подобряване на морската безопасност, финансирани от ЕС.

„Тези проекти са отличен пример за стремежа ни да обезпечим по-голяма сигурност за хората”, заяви европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

„В случая говорим дори за решения, благодарение на които може да се спаси човешки живот. С новата програма „Хоризонт 2020” ще продължим да отделяме средства за такива научни изследвания и иновации”, допълни тя.

Коментар