Полски университет минава в облака

Студенти и преподаватели в Полша ще ползват платформата за електронни учебници podrecznik.edu.pl

Студенти и преподаватели в Полша ще ползват платформата за електронни учебници podrecznik.edu.pl

Студенти в Полша ще получат улеснен достъп до учебни материали чрез облачни технологии. IBM и Вроцлавски технически университет въвеждат обща платформа за студенти и професори, базирана на модела инфраструктура като услуга (IaaS).

В първата фаза от проекта платформата ще достави пет нови курса в сферата на облачните технологии, ИТ за предприятия, зелени изчисления, управление на бизнес процеси и кибер сигурност. Студентите на Вроцлавския технически университет ще имат по-добър достъп до материали, научни текстове и учебни помагала и ще взаимодействат по-добре със своите преподаватели.

Облачните решения на IBM комбинират инфраструктура, приложения, съхранение на данни и автоматизация на мрежи в една отворена платформа. Изградена на базата на OpenStack, платформата ще засили сътрудничеството между различните звена в университета и ще намали разходите за компютърни лаборатории.

IBM си партнира в проекта с полската компания WydawnictwaCyfrowe LLC, доставчик на дигитални услуги за електронни учебни помагала. Студенти и преподаватели ще ползват платформата за електронни учебници podrecznik.edu.pl, както и нови форми на интерактивно обучение през различни видове устройства – персонални компютри, таблети или смартфони.

Въпреки че търсенето на интерактивни електронни учебни помагала нараства постоянно, все още не е разработена единна платформа, а различните издателства използват различни стандарти за създаване на дигитални материали. Новата платформа ще позволи на издателствата по-лесно да разпространяват електронни версии на учебни помагала, така че да бъдат достъпни за учители и ученици от  всички учебни заведения в Полша.

Коментар