Изстреляха още два спътника на „Галилео”

Предоставяната от спътниците на „Галилео” информация за местоположението и времето ще има положителни последици за много услуги и потребители в Европа

Предоставяната от спътниците на „Галилео” информация за местоположението и времето ще има положителни последици за много услуги и потребители в Европа

Програмата на ЕС за спътникова навигация „Галилео” изпрати в космоса още два спътника, като по този начин вече общо 6 спътника са в орбита. Стартът на новите космически апарати бе даден днес от европейския космодрум недалеч от Куру във Френска Гвиана.

Изстрелването на спътниците бележи нов важен етап за „Галилео” като стъпка към напълно действаща система за спътникова навигация, която е чисто европейска. Двата спътника са първите от нова серия, която изцяло е собственост на ЕС, съобщи Европейската комисия.

С предстоящото добавяне на нова вълна спътници към съществуващата формация постепенно ще се подобрява наличието на сигналите на „Галилео” и ще се разширява обхватът им, което ще ни приближи още повече към фазата на пълноценно функциониране на програмата.

Спътниците носят имената на двете ученички Дориса и Милена, които спечелиха конкурс на ЕС за най-добра рисунка по темата.

Предоставяната от „Галилео” подобрена информация за местоположението и времето ще има положителни последици за много услуги и потребители в Европа. Продукти, които хората използват ежедневно, например вградените в автомобилите навигационни устройства и мобилните телефони, ще спечелят от допълнителната точност, осигурявана от „Галилео”.

Сателитните данни ще бъдат от полза и за жизненоважни услуги за граждани и потребители – така например, те ще направят автомобилния и железопътния транспорт по-безопасен и ще подобрят възможностите за реакция в извънредни ситуации.

Ползи извлича вече и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), която допълва „Галилео”. EGNOS се използва например от авиационния сектор за осигуряване на точността на определяне на местоположение, необходима за по-точни кацания, по-малко закъснения и отклонения и по-ефективни маршрути в Европа.

След като навлезе в оперативната си фаза, програма „Галилео” ще постави началото и на широк спектър иновативни продукти и услуги в други сектори и ще създава икономически растеж, иновации и високо квалифицирани работни места. През 2013 г. годишният оборот на световния пазар на глобални навигационни спътникови продукти и услуги беше оценен на 175 милиарда евро и се очаква да нарасне още през следващите години, за да достигне през 2020 г. близо 237 милиарда евро.

Пълната конфигурация от 30 спътника на „Галилео” (която включва шест активни резервни спътника в орбита) се очаква да влезе в експлоатация преди края на настоящото десетилетие.

Коментари по темата: „Изстреляха още два спътника на „Галилео””

добавете коментар...

  1. Шумналия

    Последната информация е, че ракетата Союз е извела спътниците в погрешна орбита и последните на практика са неизползваеми.

  2. ?

    Всъщност не са ги изстреляли още. Днес трябва да ги изстрелят.

Коментар