4000 работни места подкрепя нова схема на НГФ

144 малки и средни предприятия, както и на 36 стартиращи фирми са подкрепени чрез новата схема на Националния гаранционен фонд

144 малки и средни предприятия, както и 36 стартиращи фирми са подкрепени чрез новата схема на Националния гаранционен фонд

Четири хиляди са работните места, подкрепени чрез новата схема за кредитиране на Националния гаранционен фонд (НГФ), сочат данните за първите шест месеца.

Търговските банки удвояват кредитирането с гаранции по новата програма на фонда. Данните за второто тримесечие показват, че институциите-партньори на НГФ са отпуснали кредити на стойност 30,26 млн. лв., докато през второто тримесечие отпуснатите заеми са били за 14,41 млн. лв.

Общо за шестте месеца от старта на програмата са подкрепени 4 хиляди работни места, след като фирмите работодатели са получили заеми при по-ниски лихви. Това са кредити, отпуснати на 144 малки и средни предприятия, както и на 36 стартиращи фирми.

Общото между подкрепените предприятия е, че не са имали достатъчно активи, които да заложат като обезпечение пред банките-кредитори и НФГ е издал гаранции, с които да допълни липсващите обезпечения.

Подкрепата на фонда е помогнала на фирмите значително да намалят цената по кредитите, като средната годишна лихва е 6,6%. Това е много близко до средните лихви за новоотпуснати бизнес заеми в края на септември и показва, че благодарение на НГФ фирми с по-висок рисков профил получават финансиране при цена, която би била невъзможна без гаранции от фонда.

По гаранционната схема НГФ гарантира до 50% от сумата на кредита, но не повече от 250 хил.лв. Показателно за интереса към този инструмент за споделяне на риска е, че през третото тримесечие банките са отпуснали 139 заема с гаранции по схемата на НГФ, а за предходното тримесечие заемите са били едва 41, тоест увеличението е повече от три пъти.

Фондът лансира гаранционната схема през април и я предлага в партньорство с 13 търговски банки. Рискът по схемата остава за собствена сметка на фонда, за разлика от другите действащи програми на НГФ, които са подсигурени със средства на Европейския съюз.

„Успехът на гаранционната схема показва, че тя е адекватна на пазарните реалности и търговските банки приемат Националния гаранционен фонд като надежден партньор, когато трябва да се кредитират малки и средни предприятия”, коментира Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ.

Коментар