Морски „облак” свързва корабите с операции на брега

Корабите са транспортирали общо 9,6 милиарда тона товари през 2013 г., или около 80 на сто от световната търговия по обем и над 70% от световната търговия по стойност. Въпреки това, морската индустрия изостава зад алтернативните транспортни индустрии по отношение на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

В момента корабите разчитат на ръчно актуализирана информация за трафик, товар, пристанище, метеорологична прогноза и информация за безопасност, която се изпраща от точка до точка без възможност да бъде достъпна едновременно за всички страни посредством мрежа. Това е времеемък процес, при който липсата на достъп до данни в реално време значително увеличава възможността за грешки.

Шведската компания Ericsson се надява да промени това състояние с въвеждане на морски ИКТ „облак”. Технологията ще свърже плавателни съдове в открито море с доставчици на услуги, центрове за обслужване на клиенти, военноморски/транспортни партньори, пристанищни дейности и власти.

В същото време, услугата ще позволи управление на флотилия, мониторинг на двигателите и разходите за гориво, контрол на маршрутите и навигацията, както и осигуряване на благосъстоянието на екипажа. Ericsson ще осигури всичко – от сателитни връзки до поддръжка на приложения в един цялостен пакет – и ще управлява дейността на морския ИКТ облак от името на своите клиенти.

Плавателните съдове в морето имат действащи системи, които позволяват контрол над критичните процеси и използването на гориво, определяне и поддръжка на оптимален курс, както и гарантиране на благосъстоянието на екипажа. Но тези системи не са особено добре интегрирани със системите за управление на сушата и не използват максимално потенциала на данните в реално време, отбелязва Орвар Хуртиг, директор на отдел Industry & Society в Ericsson.

По неговите думи, Еricsson може да помогне за свързване на тези коренно различни системи и да осигури възможност за незабавен обмен на информация. Морският ИКТ облак дава предимства в три основни категории: оптимизация на пътуването, наблюдение на товара и осигуряване на благосъстоянието на екипажа.

Горивото е най-големият разход за всеки собственик на кораб, както и основен източник на вредни емисии за околната среда. Чрез диагностика на двигателя и информация в реално време за метеорологичната и пътната обстановка по море и в пристанищата, морският ИКТ облак позволява на капитаните на кораби да оптимизират своите пътувания, като пестят време, гориво и пари. Същевременно, се минимизира и вредното влияние върху околната среда.

Следенето на огромните товари, които пренасят корабите, е сериозно предизвикателство. Безжичното свързване на контейнери, тяхното наблюдение и получаване на информация в реално време за местонахождението им и метеорологичните условия може да донесе огромни ползи за всички страни, ако тези данни са достъпни чрез единно интегрирано табло.

В резултат на последните изменения на Морската трудова конвенция (2006 г.), от собствениците на кораби се очаква да осигурят широколентови връзки за комуникация на екипажа, развлечение, обучение и телемедицина. Морският ИКТ облак е многофункционална комуникационна платформа с оптимизирана свързаност и налични честоти за различните видове плавателни съдове. Крайните резултати от използването му включват по-голямо удовлетворение и запазване на екипажа, ефективно обучение и развитие, както и повишена способност за справяне със здравни кризи в момента на тяхното възникване, благодарение на дистанционния достъп до медицинска информация.

Коментар