Lynceus ще спасява морски пътници в беда

За Lynceus е особено важно местоположението на хора зад борда (© Ivan Cholokov / Dreamstime.com)

За Lynceus е особено важно местоположението на хора зад борда
(© Ivan Cholokov / Dreamstime.com)

Морските инциденти от последните няколко години рязко ни припомниха, че да евакуираме кораб в беда навреме и с успех е трудна работа с голям риск от човешки жертви.

Проектът Lynceus (Линкей) разработва нова мрежова радиотехнология, която ще позволи на корабната охрана, в случай на тревога, да вижда местоположението на всеки пътник с цел безопасна евакуация.

За Lynceus е особено важно местоположението на хора зад борда: приложена е свръхмодерна безжична технология, вградена в умни спасителни жилетки.

Иновативни разработки, свързани с корабоплаването, ще се появят на пазара след завършването на проекта. Такива например са спасителни жилетки и умни димни детектори, които сигнализират за изчезнали пътници, миниатюрни сензорни мрежи, UAV-монтиран радар и модерни системи за подкрепа при взимане на решение за евакуация.

Координатор на проекта, финансиран от ЕС, е Кипър. Участват още партньори от Гърция, Швейцария, Италия, Испания, Германия и Обединеното кралство.

Коментар