Eлектронен боклук затрупва планетата

Освен ценни метали като злато и сребро електронните сметища съдържат и опасни за озоновия токсини, сочи доклад на ООН (снимка: UNEP)

Освен ценни метали като злато и сребро електронните сметища съдържат и опасни за озоновия токсини, сочи доклад на ООН (снимка: UNEP)

Всяка година в света се изхвърлят около 2 млн. тона електронни отпадъци, като само една шеста част от тях се преработват, по данни на ООН.

Огромният по своя обем е-боклук на стойност над 50 млрд. долара продължава да расте и към 2018 г. ще превиши 48 млн. тона.

Електроните отпадъци – всякакви устройства с електрически шнур или батерия – ежегодно се увеличават с 2 млн. тона. През 2014 г. обемът на е-боклука на Земята е бил около 41,8 млн. тона и през следващите години ще продължи да нараства бързо, гонейки 50 млн. тона към 2018-та, сочи докладът на ООН.

Проблемът се състои в това, че за утилизация и преработка отиват само 16% от битовите устройства. Стойността на материалите, използвани за производството на уреди, които сега формират купчини от боклуци, се оценява на над 50 млрд. долара.

Сред ценните материали са злато, сребро, желязо и мед. Но освен метали електронните сметища съдържат и опасни токсини – твърди се, че в е-боклука има 4500 химикала, които разрушават озоновия слой, както и 2,2 млн. тона оловно стъкло.

По-голяма част от е-боклука генерират САЩ и Китай – техният „принос” в замърсяването на планетата е съответно 7,1 млн. и 6 млн. тона през миналата година. Следват Япония, Германия и Индия по този показател. Но по количество е-боклук на глава от населението на първо място е Норвегия с 28 кг, а след нея се нареждат Швейцария, Исландия и Дания.

Увеличението на обема на електронните отпадъци е свързано с бурния ръст в производството на устройства и части за обновяване на продуктите, особено смартфони. Хората все по-често обновяват електронните си устройства и изхвърлят годни за употреба продукти.

Но телефоните не са най-големият източник на електронни отпадъци. Около 60% от е-боклука заема битовата техника. 18 млн. тона боклук формират хладилниците, печките, пералните и др. Малогабаритната битова техника като тостери и микровълнови печки генерира 12,8 млн. тона е-боклук.

Коментар