Uber-изацията става кошмар за мениджърите

Доскоро бизнесът можеше да реагира на нов конкурент с бърза и лесна смяна на стратегията, но uber-изацията промени това

Доскоро бизнесът можеше да реагира на нов конкурент с бърза и лесна смяна на стратегията, но uber-изацията промени това

Главните директори на компаниите възприемат „Uber-изацията”, или промените в дадена индустрия, причинени от появата на непредвидим конкурент, като основна заплаха, сочи проучване на IBM

Само за две години процентът на лидерите, които очакват да се сблъскат с подобни конкуренти извън тяхната индустрия, е нараснал с повече от една четвърт – увеличавайки се от 43% през 2013 г. на 54% в наши дни.

Преди време най-големият риск за бизнеса беше нов конкурент с по-добро или по-изгодно предложение, което позволяваше относително бърза и лесна смяна в стратегията. Днес обаче утвърдените играчи са застрашени от нови участници с напълно различни бизнес модели, както и от по-малки, необременени и гъвкави участници, се посочва в доклада на IBM.

„Най-голямата заплаха са новите конкуренти, които все още не са класифицирани като такива”, казва Пьотр Ружовски, главен маркетинг директор на Mondial Assistance.

Анализът дава препоръки на организациите да използват предсказуеми и когнитивни анализи, с които да правят по-точни  прогнози за бизнеса и да изпреварят непредвидимите си конкуренти.

48% от всички директори осъзнават необходимостта от процес на взимане на решения, който включва участието на повече хора от компанията. 44% се стремят да внесат иновации от външни източници и 70% планират да разширят тяхната партньорска мрежа.

Докладът разкрива, че директорите очакват конвергенцията на индустриите да се превърне в основна движеща сила за техния бизнес през следващите три до пет години.

Водещите световни компании имат по-висок интерес към когнитивните технологии в сравнение с организациите, които следват пазарните тенденции. Техните директори са все по-заинтересовани (с 24% повече спрямо 2013 г.) от когнитивните изчисления.

И все пак, когато става дума за идентифициране и проучване на нови тенденции и технологии, само половината от анкетираните заявяват, че взимат предвид обратната връзка от клиентите. Повечето директори предвиждат промени в начина, по който техните организации се ангажират с клиентите.

За първи път всички анкетирани директори идентифицират технологиите като най-важната външна сила, която оказва влияние на компаниите. Те смятат, че облачните и мобилните решения, интернет на нещата и когнитивния компютинг са технологиите, които имат най-голям потенциал да направят революция в бизнеса.

Преди две години директорите признаваха, че ИТ сигурността не е фактор, който предизвиква сериозни опасения. Сега, 68 процента от анкетираните нареждат ИТ сигурността като риск номер едно за компаниите.

Коментари по темата: „Uber-изацията става кошмар за мениджърите”

добавете коментар...

  1. .

    за това трябва да има държавна политика и регулация иначе няма как да не са под риск много фирми (а това води и до много груба, нечестна игра и неуважение към законите където печелившите в дълъг период са много малко) и прахосване на ресурси

  2. Пак програмист

    Аз мисля сериозно, че е мъдър съвет.

  3. Anonymous

    Много мъдър съвет – предвиждай това, което не можеш да предвидиш 🙂

Коментар