IoT устройствата ще нарастват с 5,5 млн. на ден

рез настоящата година общият брой на IoT устройствата ще достигне 4,902 млрд.,

През настоящата година общият брой на IoT устройствата ще достигне 4,902 млрд.

Прогноза за ускорено развитие на концепцията IoT (интернет на нещата) направи анализаторската компания Gartner по време на форума Gartner Symposium/ITxpo 2015. Твърди се, че през следващата година IoT ще обедини 6,4 млрд. устройства.

Очакваният ръст на IoT през 2016 г. е с 30% по-висок спрямо настоящата година. Ако прогнозата се сбъдне, това означава, че всеки ден от следващата година към интернет ще се свързват по 5,5 млн. нови устройства. Към 2020 г. броят им ще достигне 20,8 млрд.

Що се отнася до отделните сегменти от пазара, най-голям от тях е потребителският сегмент. През миналата година от общо 3,807 млрд. IoT устройства потребителските са били 2,277 млрд., докато бизнесът е използвал 1,530 млрд. устройства – от тях 898 млн. във вертикалните решения (в един отрасъл), а 632 млн. – в междуотраслови решения.

През настоящата година общият брой на IoT устройствата ще достигне 4,902 млрд., като 3,023 млрд. от тях ще бъдат потребителски, 815 млн. във вертикалния бизнес и 1,065 млрд. – в междуотрасловия.

Догодина се очаква потребителските IoT устройства да достигнат 4,024 млрд., вертикалните бизнес продукти – 1,092 млрд. броя, а крос-отрасловите – 1,276 млрд. броя. Общият брой IoT устройства ще възлезе на 6,392 млрд.

Разпределението към края на десетилетието се очаква да бъде следното: 13,509 млрд. потребителски IoT устройства, 4,408 млрд. във вертикалния бизнес и 2,880 млрд. в междуотрасловите решения. Общият брой на IoT устройствата в света ще възлезе на 20,797 млрд. през 2020 г.

Коментар