1,3 милиарда са вече мобилните абонати в Китай

През октомври потребителите на мобилни устройства в Китай са изпратили почти 55 млрд. текстови съобщения

През октомври потребителите на мобилни устройства в Китай са изпратили почти 55 млрд. текстови съобщения

През октомври в Китай е имало 1,3 милиарда мобилни абонати, по данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

Този брой съответства на 95% от населението, но трябва да се има предвид, че както и в останалите страни по света, потребителите често имат по няколко мобилни устройства. За един месец потребителската база е нараснала с 0,15%, а за последната година – с 2%.

Около 419 млн. (32%) китайци ползват мрежи 3G, други 328 млн. (25%) вече са преминали към мрежи от четвърто поколение (4G), а като цяло достъп до интернет имат 952 млн. (73%) притежатели на мобилни устройства.

235 млн. души, или около 17% от населението, остават потребители на жична телефонна връзка, твърди официалната статистика.

През октомври потребителите на мобилни устройства в Китай са изпратили почти 55 млрд. текстови съобщения, а общият обем на мобилния трафик е превишил 423 TB.

Коментар