Валери Борисов: Бързият интернет не е самоцел

Валери Борисов разговаря с Гюнтер Йотингер и Мариус Бостан във връзка с проекта за бърз интернет в пограничните райони на България, Румъния и Сърбия

Валери Борисов разговаря с Гюнтер Йотингер и Мариус Бостан във връзка с проекта за бърз интернет в пограничните райони на България, Румъния и Сърбия (снимка: МТИТС)

Държавите-членки на ЕС следва да имат по-самостоятелна телекомуникационна политика в зависимост от националните особености, заяви зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на Съвета на министрите по телекомуникации, който се проведе днес.

По думите на Валери Борисов, фокусът трябва да е върху регулирането на начините за достъп до съобщителни услуги, вместо върху технологиите. Той бе категоричен, че за да могат да се възползват равнопоставено всички граждани и предприятия от цифровата икономика, залагането на високи скорости не бива да е самоцел, а следва да отчита преди всичко търсенето както от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите.

Като пример заместник-министърът даде търсенето на високоскоростни съобщителни услуги, което варира в различните региони на ЕС. „Ако предварително се определят високи скорости, които следва да се постигнат за определен период, това може да не отговори на конкретните нужди едновременно в градските и в слабо населените зони”, посочи той.

Според Валери Борисов, възможни са ситуации, в които високоскоростни безжични или фиксирани връзки са налични; вложени са значителни ресурси за осигуряването им, но ползването липсва поради редица фактори, в т.ч. демографски, достъпност на цени, изградени цифрови умения и т.н.

Българската позиция по време на съвета на министрите бе в защита на опростяването на правилата за държавни помощи в икономически непривлекателните региони на ЕС. Валери Борисов смята, че е необходимо да се намали регулацията по отношение на телекомите и да се опростят правилата за тяхната работа, за да не бъдат поставяни административни пречки пред иновациите в сектора.

Същевременно, Валери Борисов разговаря с Гюнтер Йотингер и министъра на комуникациите и информационното общество на Румъния Мариус Бостан за тристранния проект за изграждане на високоскоростни мрежи за достъп до интернет от следващо поколение в пограничните райони на България, Румъния и Сърбия. Според него, проектът е от изключителна важност за най-слабо развития район в Европейския съюз, подкрепя се от правителството и съответства с приоритетите на Стратегията за единен цифров пазар на ЕК.

Коментари по темата: „Валери Борисов: Бързият интернет не е самоцел”

добавете коментар...

  1. Lud

    Тези нормални ли са ????? Само простотиии бълват

Коментар