Потребителски роботи навлизат в домовете

Домашните роботи започват да отменят хората в ежедневните битови задачи (снимка: iRobot)

Домашните роботи започват да отменят хората в ежедневните битови задачи (снимка: iRobot)

Потребителските роботи набират бързо популярност, като тази тенденция ще бъде особено отчетлива до края на десетилетието, прогнозира компанията Juniper Research.

В домовете навлизат роботи-помощници, които най-често изпълняват функции на автоматизирани прахосмукачки и косачки. Потребителски роботи вече има във всеки 25-ти дом в САЩ. Прогнозата сочи, че към 2020 г. подобни устройства ще навлязат в 10% от американските домове.

Фактори, които възпрепятстват масовото използване на потребителски работи, са все още високата цена и недоверието от страна на потребителите – те не са склонни да възложат на машините самостоятелно да изпълняват ежедневните битови задачи.

В бизнес сектора някои компании вече назначават роботи на определени длъжности. Това обикновено са банки, търговски центрове и дори болнични заведения.

Коментар