Плащанията с бизнес карти бележат 38% ръст у нас

Общият потребителски разход на фирмените карти е над 360 млн. евро за периода юли 2014 – юни 2015 г.

Общият потребителски разход на фирмените карти е над 360 млн. евро за периода юли 2014 – юни 2015 г.,  по данни на Visa Европа

Разплащанията с бизнес карти в България бележат значителен ръст, по данни на Visa Европа. Все повече компании предпочитат да правят фирмените си разплащания именно по този начин.

Европейската платежна система отчита 42% увеличение в броя на издадените от българските банки карти за бизнеса и над 38% ръст в броя на транзакциите за последните четири години, като само за периода юли 2014 – юни 2015 г. техният брой достига 3 млн. Общият потребителски разход на фирмените карти е над 360 млн. евро или стабилен ръст от точно 38% за същия период, съобщава Visa.

„В периода на слаб икономически растеж, който последва глобалната финансова криза, бизнесът в България съвсем естествено се фокусира върху рационализиране на разходите си. Това, което наблюдаваме във Visa, e, че българските фирми все повече се разплащат към своите партньори чрез бизнес карти”, коментира Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България.

Бизнес картите Visa са свързани с разплащателната сметка на фирмата в случая на дебитна карта или към одобрения кредитен лимит при кредитните карти и носят както името на фирмата, така и името на физическото лице, което е упълномощено да ползва средствата. Това може да е лицето, което представлява фирмата, както и упълномощени служители.

Обикновено за всяка една карта може да се определи лимит на средствата, които могат да се ползват с нея на дневна, седмична или месечна база. Лимит може да бъде наложен и на тегленето в брой, и на плащанията при търговци.

Притежанието на бизнес карта е бърз и сигурен начин за предоставяне на служебни аванси и използване на фирмени средства в рамките на определен от фирмата паричен обхват. Бизнес картите са сред най-добрите инструменти за оптимизиране и контрол на фирмените разходи, като банките издават ежемесечни извлечения, в които са отразени операциите с всички фирмени карти към сметката.

При разплащания с бизнес карти Visa, картодържателят получава непрекъснат достъп до средствата по сметката на фирмата и може да се възползва от всички картови операции – теглене на пари от банкомат, плащане на POS терминали и всякакъв вид онлайн разплащания.

Коментари по темата: „Плащанията с бизнес карти бележат 38% ръст у нас”

добавете коментар...

  1. Чичу

    Много ясно ********* с много пари ще си шиткат бизнес карти 🙂

Коментар