Онлайн съдържанието става преносимо в ЕС през 2017

Ново законодателство ще наложи трансграничната преносимост като нова реалност в Европа през 2017 г., заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП

Ново законодателство ще наложи трансграничната преносимост като реалност в Европа през 2017 г., заяви евродепутатът Ева Паунова

Трансграничната преносимост на онлайн съдържание ще бъде новата реалност през 2017 г., заяви българският евродепупат Ева Паунова по време на консултация със заинтересовани страни по авторското право, организирана в София съвместно с Информационното бюро на Европейския парламент в България.

„Към момента достъпът на европейски граждани до легално придобити онлайн услуги, предлагащи филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри, често бива прекъснат при пътуване в рамките на ЕС. С цел премахване на тези ограничения в Европейския парламент работим по Регламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание”, каза Паунова.

Новото законодателство, заедно с отпадането на таксите за роуминг, цели налагането на трансграничната преносимост като новата реалност в Европа през 2017 г., заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.

Участниците в работната среща се обединиха около тезата, че във финалния текст на регламента е важно да не се специфицира времеви срок в дефиницията на „временно пребиваващ”, заложена в предложението на законодателното предложение. Обсъдени бяха и най-удачните начини за верификация на потребителите от страна на доставчиците и как най-точно да се дефинира „постоянното местожителство” на потребителите в правния текст.  

Според Ева Паунова, предложените правила са важна първа стъпка към подобряване на достъпа до произведения на културата на европейско ниво и ще предоставят осезаеми ползи както за потребителите, така и за бизнеса, включително за малките и средни предприятия.

През тази седмица предстоят първите обсъждания на досието в Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите на ЕП, в която Ева Паунова е член и докладчик на Групата на ЕНП по регламента. След приемането на регламента, той ще се прилага пряко във всички 28 страни от ЕС, без нужда от допълнителни действия на националните законодатели.

Предложението на Еврокомисията за трансгранична преносимост е едно от трите първи досиета, част от Стратегията за единен цифров пазар на ЕС – амбициозен план да превърне Европа в конкурентноспособен дигитален лидер на световния пазар.

Коментар