ERP.BG подпомага обучението на икономисти и ИТ кадри

„Подкрепяйки университетите, всъщност ние правим дългосрочна инвестиция за развитието на ERP бранша”, каза доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник на ERP.BG и основател на ERP Academy

„Подкрепяйки университетите, всъщност ние правим дългосрочна инвестиция за развитието на ERP бранша”, каза доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник на ERP.BG и основател на ERP Academy

Софтуерната компания ERP.BG направи дарение на Факултета по икономически и социални науки в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, продължавайки традицията си да подпомага образованието на млади икономисти и ИТ специалисти в България.

ERP.BG ще подкрепи новата магистърска програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ”, която висшето учебно заведение стартира тази година. В рамките на партньорска програма, разработена за учебните заведения, компанията предоставя развита цялостна методология за обучение на преподаватели и студенти, безплатни лицензи за ERP системата EnterpriseOne, настроена база данни с примери от практиката, учебни материали и упражнения.

В допълнение, ERP.BG ще участва в обучителния процес чрез лекции, провеждане на майсторски  класове, водене на семинарни занятия и консултации, уточниха от компанията.

„ERP.BG отдавна има мащабна стратегия за сътрудничество с образователни институции. Идеята ни е да разпространим ERP знанието не само в софийските университети, но и в цялата страна. Подкрепяйки университетите, всъщност ние правим дългосрочна инвестиция за развитието на ERP бранша”, каза доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник на ERP.BG и основател на ERP Academy.

В рамките на магистърската програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ” студентите ще придобият познания в области като управление на операциите, компютърно моделиране и прогнозиране на икономически процеси, ERP и CRM системи, приложен анализ на икономически данни, бизнес интелигентни платформи, извличане на знания от данни (Data Mining) и др.

През май представители на ERP.BG, като част от ERP Academy, изнесоха в ПУ „Паисий Хилендарски” безплатна лекция на тема „Запознаване с ERP, BI и CRM”. Това бе поредното събитие в страната, което се организира от водещи експерти с цел да разпространи знанието за бизнес софтуера сред максимално голям брой хора.