Некст Консулт стана „златен” партньор на Salesforce

„Достигането на статута на „златен партньор” е резултат най-вече от съществените ни инвестиции в грижата за българските организации. Това са инвестиции в качествена поддръжка, специалисти, обучение и натрупване на специализирано ноу-хау”, обясни Орлин Дочев, управляващ съдружник в Некст Консулт

„Достигането на статута на „златен партньор” е резултат най-вече от съществените ни инвестиции в грижата за българските организации”, обясни Орлин Дочев, управляващ съдружник в Некст Консулт

Българската консултантска компания Некст Консулт стана „златен” партньор на лидера в облачните услуги Salesforce.com и една от малкото фирми в света, които имат подобен статут в момента.

Израстването на партньорите на Salesforce.com до „златен” статут е обусловено от развитие в няколко аспекта. Съществен критерий е интензивността на пазарната активност, измервана в конкретен резултат: приходи от сделки. Също толкова важен фактор е задоволството на потребителските организации, което се измерва чрез директна обратна връзка към Salesforce.com. Голяма тежест има и квалификацията на екипа, измервана чрез специализацията и сертификацията на служителите.

Обратната връзка от клиентите

е сред най-съществените фактори в оценката на Salesforce за нейните партньори. За целта облачната компания провежда директни анкети с проектните мениджъри в съответните потребителски организации. На база на техните отговори се формира цялостна оценка, която може да варира в диапазона от 1 до 10. По този критерий българската консултантска компания се отличава с изключителен резултат: оценката за задоволството на потребителите на Некст Консулт е 9,4 точки.

„Достигането на статута на „златен партньор” е резултат най-вече от съществените ни инвестиции в грижата за българските организации. Това са инвестиции в качествена поддръжка, специалисти, обучение и натрупване на специализирано ноу-хау”, обясни Орлин Дочев, управляващ съдружник в Некст Консулт.

За сравнение, повечето компании със статут на „златен” партньор на Salesforce по света са големи американски или западноевропейски интегратори с по над 40 консултанти по внедряване и 30 разработчици в екипа си, показва справка в списъка на златните партньори на компанията.

Ползи за потребителите

За българските потребителски организации постижението на Некст Консулт означава повишено внимание от страна на глобалната облачна компания към конкретни нужди и изисквания. „Това се изразява в готовност за приоритетно разрешаване на потенциално възникнали сложни ситуации или специфични изисквания на наши клиенти”, обясни Иво Дрешков, партньор „Софтуерни решения” в Некст Консулт.

Трикратно се увеличава броят на случаите, за които българската консултантска фирма може директно да ангажира Salesforce в работа с потребителски организации по специфични казуси, допълни Дрешков.

Перспективи

На база на постигнатия „златен” статут Некст Консулт планира активно разширяване на дейността си – и като териториално присъствие, и от гледна точка на индустриална специализация.

Българската фирма вече е позната на потребителски организации извън страната. Услугите на нейни консултанти ползват Telus International – Румъния и офисът на Speedy в северната ни съседка, американските клонове на търговската верига Mania, eMerchantPay в Холандия и Исландия и др. Успешните проекти в тези организации ще послужат на Некст Консулт за трамплин в регионалното й разгръщане.

По отношение на индустриалната специализация Некст Консулт планира навлизане с вертикални решения в сферата на логистиката и финансовите услуги, уточниха от компанията.

Коментар