Изкуствен интелект на Google се учи автономно

Системата Deep Mind доближава модела на работа на изкуствения интелект до този на човешкия мозък

Системата Deep Mind доближава модела на работа на изкуствения интелект до този на човешкия мозък

В следващата огромна стъпка към изкуствения интелект система на Google ни демонстрира, че може да се учи от паметта си без нужда от насоки или каквото и да е програмиране от човек. Значимостта на това постижение може да не изглежда огромна, но трябва да се има предвид, че преди едва десетилетие това се смяташе за непостижимо.

Платформата DeepMind съчетава възможностите на невронна мрежа с огромния капацитет за складиране на данни на конвенционалните компютърни системи. DeepMind е достатъчно интелигентна, за да навигира и да се учи от данните, които сама решава да съхрани. С други думи, разработката доближава модела на работа на изкуствения интелект до този на човешкия мозък и дори му позволява да извършва операции по подобен начин.

Ако вземем за пример което и да е мобилно приложение за навигация, то бързо може да ви покаже най-краткия път от една точка до друга. Тази информация обаче идва от предварителни изчисления, базирани на данни, които може да не са актуални. Разликата е при DeepMind е, че може да изследва всеки един аспект на транспортната ситуация, както и пътя, който искате да изминете, и да ви даде точен резултат.

Системата вече умее да прилага даден набор от знания за други обекти от същия вид. Ако DeepMind бъде обучена за особеностите на взаимоотношенията между дадена група кръвно-свързани хора, на базата на тази оскъдна оскъдна информация системата може да определи семейната им връзка и да начертае родословно дърво – точно както би направил човек.

Георги Дуранкиев

Георги Дуранкиев

Коментари по темата: „Изкуствен интелект на Google се учи автономно”

добавете коментар...

  1. бачи кико

    skynet is coming with other name… time travel exist in future! it knows everything!! and it won!

Коментар