Пазарът на 3D печат расте с 22% годишно

Бързото изготвяне на прототипи е едно от най-печелившите приложения на 3D печата

Бързото изготвяне на детайли и прототипи е едно от най-печелившите приложения на 3D печата

Разходите за покупка на 3D принтери, софтуер и съпътстващи услуги достигнаха 13,2 млрд. долара през 2016 г. в световен мащаб, сочи ново пазарно проучване.

В близките години пазарът на 3D печат ще расте средно с 22,3%, за да достигне 28,9 млрд. долара през 2020 г., според анализа на IDC. Една четвърт от общия обем на пазара ще се падне на САЩ, докато Западна Европа, Азиатско-Тихоокеанският регион и Япония сумарно ще контролират над 50%.

Най-висок ръст на пазара за 3D печат се очаква в страните от Близкия изток и Африка, както и в Централна и Източна Европа, сочи прогнозата на IDC.

Водещо направление в 3D печата ще остане дискретното производство, вкл. създаването на прототипи и детайли. На този сегмент ще се паднат две трети от световните разходи за 3D печат в периода до 2020 г.

В близките години значително ще нарасне делът на здравеопазването в 3D печата – към края на десетилетието разходите в този сектор ще достигнат 3,1 млрд. долара, което ще го изстреля от пето на второ място по принос за 3D печата.

Най-печелившите приложения на 3D печат през 2016 г. са били проектирането и бързото създаване на прототипи за автомобилната, авиокосмическата и военната индустрия. Двете направления са генерирали съответно 3,9 и 2,4 млрд. долара.

През 2020 г. 3D печатът в зъбното протезиране ще се бори за трето място по принос към пазара. Останалите направления – изготвяне на медицински импланти и устройства, създаването на прототипи и детайли, както и изготвянето на протези – ще обезпечат сумарно приходи от над 1 млрд. долара.

Покупките на 3D принтери и материали за тях ще формират две трети от общите разходи, свързани с триизмерния печат в периода до 2020 г. Очаква се продажбите на софтуер за автоматизация на проектирането (CAD) да нараснат тройно. IDC прогнозира същата динамика и в 3D печата по поръчка.

Коментар