Google Drive добавя възможности за бизнеса

Google Drive се ползва от 800 милиона души всеки ден и се развива все повече като бизнес услуга

Google въвежда редица подобрения в своето облачно хранилище, предназначени за бинес потребители. В допълнение, компанията обяви, че Google Drive вече се ползва от 800 милиона души всеки ден.

Най-значимото подобрение в облачната услуга е File Stream. „Ако имате нотбук на база Windows или macOS, не трябва да се тревожите за това с какъв обем пространство на твърдия диск разполагате и дали са синхронизирани необходимите ви неща на нужното устройство – всичко това се решава във фонов режим“ – така описва технологията пред TechCrunch.com вицепрезидентът на Google по разработка Прабхакар Рагхаван.

Освен това Google се стреми да направи облачното хранилище по-удобно за работа в екип. Така например, функцията Team Drive, пусната през миналата година в тестов режим като решение за достъп до файловете в рамките на цялата компания, вече е достъпна за всички потребители. По време на тестовете, продължили шест месеца, Google коригира редица проблеми в своя продукт, свързани в частност с файловите разрешения.

Достъпен за всички вече и наборът от инструменти Google Vault, които служат за архивиране и съхранение на данни в големи предприятия, особено в отраслите, подлежащи на регулиране.

В уеб версията на Google Drive вече е наличен и инструмент Quick Access, който присъстваше по-рано само за iOS и Android. Този инструмент се използва от компании в сферата на машинното обучение, които с негова помощ развиват услуги за обслужване на човека и предоставяне на необходимите файлове в точния момент.

Повечето хора познават Google Drive основно като средство за съхраняване на лични файлове. Но Google променя услугата, за да я пригоди за нуждите и на бизнес потребителите. По същия начин компанията процедира и с други свои облачни услуги, които вече намират широко приложение в корпоративния сегмент.

Коментар