Божана Маринова пое HR стратегията на Софтуер Груп

Софтуер Груп успява да поддържа висок процент на жените на ръководни позиции и висок процент на жени-служители като цяло, посочи Божана Маринова

Божана Маринова вече е главен директор „Човешки ресурси” в Софтуер Груп.  Досега тя заемаше длъжността на HR мениджър в компанията.

Божана ще определя глобалната стратегия на Софтуер Груп за развитие на човешките ресурси. Тя ще отговаря и за дейности като планиране, наемане и подбор на персонал, развитие на лидерството на глобално ниво и програмите за социални придобивки на служителите.

„Работата с екипи в 9 държави на 6 континента е голямо предизвикателство заради огромните разстояния, часовите разлики и, разбира се, междукултурните различия. Но ние гледаме на тези предизвикателства като на възможности. Това е страхотен източник на нови идеи и гледни точки и ни дава силна глобална експертиза с локален привкус”, заяви Божана Маринова.

Софтуер Груп успява да поддържа висок процент на жените на ръководни позиции и висок процент жени-служители като цяло, допълни тя. В началото на 2016 г. 25% от лидерските позиции в компанията са заемани от жени, а тази година процентът вече е 33%.

Делът на жените, работещи в Софтуер Груп, спрямо общия брой служители е 28% към януари 2016 г. и 31% в началото на 2017 г., което е над средния прогнозиран процент (25%) за индустрията, според изследване на Deloitte Global.

Божана Маринова работи в Софтуер Груп от септември 2015 г. Оттогава компанията увеличи броя на служителите си с повече от 150%, достигайки над 350 души на глобално ниво, a софийският екип нарасна от 96 до над 200 служители. Много нови работни места са открити в Гана, Индия, Кения и Мексико, където компанията също създаде локални HR екипи.

Коментар