Пощите въвеждат електронен фиш за тото

108 станции вече са лицензиран да предлагат услуги на БСТ