Подаваме по е-път и данъчни декларации за недвижими имоти

Това става през портала за електронни административни услуги

Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление