Работещо е-управление – само при адекватна нормативна база

Промени в ЗЕУ могат да подобрят ефективното прилагане на закона

Рязко се увеличава достъпът до е-услугите на администрацията

Над 3 милиона влизания в Системата за сигурно е-връчване през 2020

Подаваме по е-път и данъчни декларации за недвижими имоти

Това става през портала за електронни административни услуги