Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление