Работещо е-управление – само при адекватна нормативна база

Промени в ЗЕУ могат да подобрят ефективното прилагане на закона