Социална е-поща IBM Verse променя начина на работа

Това е е-поща, която ни разбира, знае нашите навици и ни прави по-ефективни, заяви Януш Мороз, мениджър в IBM CEE