Ще управляваме смартфона от разстояние, с жестове

Технология FingerIO разпознава движенията на ръката и пръстите с помощта на звукови вълни, неуловими за човешкото ухо

Жестове и глас ще управляват скоро компютрите

В близките години една трета от потребителите ще прилагат нови начини за взаимодействие с персоналните компютри