Проучване: Заплатата не е най-важното за ИТ специалистите

Социалните придобивки също изглеждат надценени от компаниите

Служителите се нуждаели от „емоционална” заплата

Нефинансовите придобивки дават усещане на хората за цел, смисъл и принадлежност