Индия реши: пуска собствена цифрова валута

Планът предвижда това да стане през следващата финансова година