Можем ли да имаме изцяло ВЕИ-базирана електрическа мрежа?

Преходът към възобновяеми източници ще бъде по-бърз и политически по-лесен, ако е и по-евтин, смята икономистът Дейвид Тимънс

Назрява време за преосмисляне на климатика

Индустрията обаче е оптимизирала разходите до степен, при която е много, много трудно за която и да е нова технология да влезе на пазара

Могат ли роботите и изкуственият интелект да спасят планетата?

Проектите в областта на околната среда не привличат вниманието така, както се случва в други области – например финансовите технологии

Климатичните промени поставят бизнеса в риск

Компаниите и правителствата, които не успяват да вземат мерки за смекчаване на изменението на климата, са изправени пред нарастващ риск да станат обект на съдебни искове

НАСА показва ефекта от топенето на ледниците

Нов уеб инструмент ще даде възможност на местните общности да се подготвят за въздействията от изменението на климата

ООН: България е силно засегната от климатичните промени

Анализът сочи тенденция към нарастване на екстремните метеорологични събития, с определени различия в отделните региони