Oracle обяви революция в базите данни

Новата самоуправляема СУБД няма аналог в света и по своя характер е революционна като интернет, заяви Лари Елисън