„Мониторстат” следи напредъка по стратегии и европроекти

Системата е достъпна за гражданите, бизнеса и изпълнителната власт

Статистиките на НСИ излизат онлайн в удобен интерфейс

Системата е разработена така, че да позволява различни видове филтриране, сортиране, подбиране и сравняване на данните

PMI практики и отворен код подобряват услугите на НСИ

Институтът въвежда система за управление на качеството

НСИ ще внедри система за управление на качеството

Полза от подобрената работа на института ще имат гражданите и бизнесът, държавните структури и всички други организации