„Мониторстат” следи напредъка по стратегии и европроекти

Мониторстат борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, казва Диана Янчева, заместник-председател на НСИ
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Напредъкът на страната ни по стратегически документи и европейски програми и проекти ще може да се следи чрез нова информационна система, достъпна за гражданите, бизнеса и изпълнителната власт. Потребителите ще могат да виждат в нея таблици с индикатори за изпълнението, важни както за различни проучвания, така и за постигането на целите за устойчиво развитие до 2030 г., поставени от България.

Системата обхваща всички стратегически документи на национално, регионално и европейско ниво. Наречена „Мониторстат”, платформата е разработена от Националния статистически институт. Тя стъпва върху данни от самите изследвания, провеждани от НСИ.

Би трябвало системата да ни ориентира за напредъка – или липсата на такъв – в различните сфери. „Тя борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, на базата на която изпълнителната и местните власти могат да планират следващи стъпки и политики”, поясни Диана Янчева, заместник-председател на НСИ.

Контролът от страна на гражданското общество върху изпълнението на политиките и стратегиите е първата от задачите, заради която е създадена тази система. Това обхваща всички сфери – здравеопазване, заетост, демография и др.

Следенето на развитието на европейските програми и проекти е друг аспект, заради който е направена „Мониторстат”. В нея ще има информация за проектите по ОП и текущото им изпълнение.

Улесняването при кандидатстване за финансиране по европейски програми е още една важна цел, на която е подчинена системата. Това касае бизнеса и неправителствените организации в страната. Те ще спестяват време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по оперативните програми да подават в НСИ заявление и да получават удостоверения за код на икономическа дейност и заверка на годишните си отчети, обясниха от НСИ. Сега тези удостоверения и заверки ще се издават автоматично и ще се получават служебно от съответните комисии.

Системата е уеб-базирана и постоянно достъпна – както на български, така и на английски език. Предвижда се „Мониторстат” да подава редовно данни и към Портала за отворени данни.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар