Обратната връзка с потребителите е безценна

Критиката помага на техническите комуникатори да пишат по-добре

Програмистите и техническите автори създават заедно софтуерния продукт

Важна роля играе и обратната връзка от потребителите към отдела за техническа документация