България е сред най-активните в онлайн пространството

Най-често използването устройство за интернет все още е компютърът

Делът на онлайн рекламата ще нараства бързо

От 20,8% през миналата година делът й ще нарасне до 27,1% през 2016 г., като за това ще способства проникването на мобилни устройства, прогнозира ZenithOptiMedia