Лазерен детектор разпознава хората по пулса от разстояние

При подходящи условия технологията регистрира над 95% точност

Устройство за ЕКГ ще ни идентифицира

Гривната Nymi играе роля на ключ за достъп до РС и мобилни устройства