Китай компенсира с роботи намаляването на работната сила

Това позволява на заводите да извършват по-сложни операции

Умни роботи произвеждат качествени български мебели

Все повече компании от сектора инвестират във високи технологии

Роботизираната автоматизация на процеси навлиза бързо в бизнеса

RPA рационализира бизнес-процесите и повишава производителността